Innlegg

Skogdag ved Sagelva vasskraftsenter

Lørdag var Sagelva vasskraftsenter’s nye samarbeidspartner på Bjorli på besøk, og sammen med vasskraftsenteret disket Skogselskapet i Oppland opp med helgrillet fjell-lam. I tillegg til omvisningen ved senteret, hadde Skogselskapet aktiviteter som skogsti og spikking av trefigurer –  og ungene fikk mulighet til å bli «skogens brannvokter».

Vasskraftsenteret og Skogselskapet har startet opp et samarbeid for videreutvikle senteret. Styreleder i

Styreleder Erik Eid Hohle og Nestleder Solfrid Lien med sønnen Hans stilte opp med skogfaglige informasjon.

Skogselskapet Erik Eid Hohle sier han er imponert over hva ildsjelene ved senteret har fått til på dugnad siden starten i 1999. Per Stueflotten forteller at for noen år tilbake passerte de30 000 dugnadstimer ved senteret, etter det sluttet de å telle.

Sagelva vasskraftsenter er unikt i sitt slag i Norge, ja kanskje i hele Norden, sier daglig leder av Skogselskapet i Oppland, Ola Gram Dæhlen. Han legger spesielt vekt på at det her på ett sted er samlet både oppgangssag, sirkelsag, stampe og mølle – og alt er drevet av vannkraft. I tillegg er det et moderne kraftverk som produserer strøm til vanlige forbrukere i området. Vannkraften blir gjennom anlegget brukt mange ganger – dette er fornybar energi i praksis! sier en engasjert Dæhlen. Hergjøres vannkraft om til elektrisk strøm, mat i form av malt korn, og til materialer for husbygging og restaurering av gamle bygg. Dette viser kulturhistorie og moderne bruk av vann innenfor ett og samme anlegg.

Anlegget inneholder også flere aktiviteter; som tjæreproduksjon, vassdrevet slipstein, og et verkstedmed en samling historiske maskiner av ulike slag.  I verkstedet, som er under utvikling, drives alle maskiner av vannkraft. Hohle og Dæhlen fra Skogselskapet utrykker at dette er et sted folk absoluttbør besøke. Senteret holder åpent og tilbyr omvisning hver helg fra St.Hans og ut august.

Her er Bente Kristiansen som var grillsjef. Fjell lam på menyen.

Nå ligger alle presentasjonene her. Miniseminar om «Bærekraftig hverdagsbygg i tre» Nå ligger alle her.

Her er alle innleggene på miniseminaret :

Bærekraftig byggeri, Bruk av tre i store byggeprosjekter v/ Aasmund Bunkholt

«Bærekraftig hverdagsbygg i tre» Informasjon om byggeprosessen i Biri planteskole. v/Ola Gram Dæhlen

Fremtidens industrielle bygg v/Joakim Dørum

Fornybart industrielt tre inn i fremtiden v/Ole Jonny Kalstad

Erfaringer fra Biri IL, Hva skal til for å velge tre som byggemateriale v/Magnar Linnerud

TREBRUK OG DET GRØNNE SKIFTET v/ Per Anthony Rognerud

 

 

 

Sted: Biri Planteskole, 24. mai  2018,  Kl. 13:00 – 16:00

Med spennende foredrag og omvisning i 1500 m2 med nytt kjølelager og pakkehall for skogplanter. Bygget er i heltre og er et utmerket eksempel på hvordan en kan bygge et moderne trehus, til industri, landbruk, idrettshaller eller forrtningsbygg ol.

Meld deg på HER!      Program HER!

 

Frammøte kl. 13:00.  Kaffe med servering.

 

  • Nye bærekraftige trebygg i Norge, v/Aasmund Bunkholt, Trefokus.
  • Informasjon om byggeprosessen, v/Ola G. Dæhlen, Skogselskapet i Oppland.
  • Fremtidens industrielle byggeri, v/Joakim Dørum, Green Advisers.
  • Hvorfor bærekraftig trebyggeri, v/Ole Jonny Kalstad, Tredriver.
  • Gjøvik kommunes føringer for bærekraftig byggeri, v/Per A. Rognerud, Gjøvik Kommune.
  • Hva skal til for å velge tre som byggemateriale, v/ Magnar Linderud, Biri Idrettslag.

Slutt kl. 16:00

Etter seminaret har Skogselskapet i Oppland årsmøte på samme sted. Miniseminaret er åpent for alle.

Meld deg på HER!

Vel gjennomført årsmøte

Tirsdag 10. april ble årsmøte i Skogselskapet i Hedmark avholdt på Evenstad. Først på dagen hadde også Fylkesmannen i Hedmark Vårsamling for Hedmarksskogbruket med godt over 190 frammøtte. Dagen begynte derfor med faglig påfyll og avsluttet med årsmøte.

På årsmøte var det ca 20 tilstede hvor daglig leder Knut Arne og nestleder Julie F. Lande presenterte årsregnskapet for 2017  og en kjapp gjennomgang av hva Skogselskapet har gjort i 2017. Daglig leder i Skogselskapet i Oppland var også tilstede sammen med deres nestleder hvor de presenterte seg og fortalte hva de gjør i Oppland. Vi går en spennende tid i møte med fylkeslagene da Hedmark og Oppland fylke blir ett.

Mellom Vårsamlingen og årsmøte var det smaksprøver av dovhjort. Skogselskapet helgrillet en dovhjortkalv og alle som ville ha en smakebit fikk det. Sammen med Vårsamlingen, Skogselskapets medlemmer, studenter og ansatte ved Evenstad delte vi ut ca 250 smaksprøver av dovhjort i tortilla lefse og soppstuing.

En strålende dag hadde vi på Evenstad

 

Ny brosjyre fra Skogselskapet i Oppland

Hva betyr skogen for deg?

Alle kan bli medlem i Skogselskapet, uansett forhold til skogen. Hvorfor bli medlem?  Les om det HER

Bli medlem av Skogselskapet