Innlegg

På Biri ligger et av landets frøsenter for skogstrær

Biri Planteskole ligger et av Skogfrøverkets nasjonale frøsentre.(Det er også to andre, Kvatningen og Hogstmark) Her skal det i årene som kommer drives et fremtidsrettet foredlingsarbeid på skogstrær. Nå er arbeidet i gang med å lage blomster neste vår. Det skjer ved å behandle grantrærne i slutten av skudstrekningen om sommeren, med å varme og GA4/7(hormoner) slik at de blomstrer våren 2021 og han produsere før for fremtidige generasjoner. Skogplanter østnorge as som synes rundt frøsenteret  produserer i år over 18 millioner skogplanter å er med det landets største skogplanteskole.

Skogdag ved Sagelva vasskraftsenter

Lørdag var Sagelva vasskraftsenter’s nye samarbeidspartner på Bjorli på besøk, og sammen med vasskraftsenteret disket Skogselskapet i Oppland opp med helgrillet fjell-lam. I tillegg til omvisningen ved senteret, hadde Skogselskapet aktiviteter som skogsti og spikking av trefigurer –  og ungene fikk mulighet til å bli «skogens brannvokter».

Vasskraftsenteret og Skogselskapet har startet opp et samarbeid for videreutvikle senteret. Styreleder i

Styreleder Erik Eid Hohle og Nestleder Solfrid Lien med sønnen Hans stilte opp med skogfaglige informasjon.

Skogselskapet Erik Eid Hohle sier han er imponert over hva ildsjelene ved senteret har fått til på dugnad siden starten i 1999. Per Stueflotten forteller at for noen år tilbake passerte de30 000 dugnadstimer ved senteret, etter det sluttet de å telle.

Sagelva vasskraftsenter er unikt i sitt slag i Norge, ja kanskje i hele Norden, sier daglig leder av Skogselskapet i Oppland, Ola Gram Dæhlen. Han legger spesielt vekt på at det her på ett sted er samlet både oppgangssag, sirkelsag, stampe og mølle – og alt er drevet av vannkraft. I tillegg er det et moderne kraftverk som produserer strøm til vanlige forbrukere i området. Vannkraften blir gjennom anlegget brukt mange ganger – dette er fornybar energi i praksis! sier en engasjert Dæhlen. Hergjøres vannkraft om til elektrisk strøm, mat i form av malt korn, og til materialer for husbygging og restaurering av gamle bygg. Dette viser kulturhistorie og moderne bruk av vann innenfor ett og samme anlegg.

Anlegget inneholder også flere aktiviteter; som tjæreproduksjon, vassdrevet slipstein, og et verkstedmed en samling historiske maskiner av ulike slag.  I verkstedet, som er under utvikling, drives alle maskiner av vannkraft. Hohle og Dæhlen fra Skogselskapet utrykker at dette er et sted folk absoluttbør besøke. Senteret holder åpent og tilbyr omvisning hver helg fra St.Hans og ut august.

Her er Bente Kristiansen som var grillsjef. Fjell lam på menyen.

Nå ligger alle presentasjonene her. Miniseminar om «Bærekraftig hverdagsbygg i tre» Nå ligger alle her.

Her er alle innleggene på miniseminaret :

Bærekraftig byggeri, Bruk av tre i store byggeprosjekter v/ Aasmund Bunkholt

«Bærekraftig hverdagsbygg i tre» Informasjon om byggeprosessen i Biri planteskole. v/Ola Gram Dæhlen

Fremtidens industrielle bygg v/Joakim Dørum

Fornybart industrielt tre inn i fremtiden v/Ole Jonny Kalstad

Erfaringer fra Biri IL, Hva skal til for å velge tre som byggemateriale v/Magnar Linnerud

TREBRUK OG DET GRØNNE SKIFTET v/ Per Anthony Rognerud

 

 

 

Sted: Biri Planteskole, 24. mai  2018,  Kl. 13:00 – 16:00

Med spennende foredrag og omvisning i 1500 m2 med nytt kjølelager og pakkehall for skogplanter. Bygget er i heltre og er et utmerket eksempel på hvordan en kan bygge et moderne trehus, til industri, landbruk, idrettshaller eller forrtningsbygg ol.

Meld deg på HER!      Program HER!

 

Frammøte kl. 13:00.  Kaffe med servering.

 

  • Nye bærekraftige trebygg i Norge, v/Aasmund Bunkholt, Trefokus.
  • Informasjon om byggeprosessen, v/Ola G. Dæhlen, Skogselskapet i Oppland.
  • Fremtidens industrielle byggeri, v/Joakim Dørum, Green Advisers.
  • Hvorfor bærekraftig trebyggeri, v/Ole Jonny Kalstad, Tredriver.
  • Gjøvik kommunes føringer for bærekraftig byggeri, v/Per A. Rognerud, Gjøvik Kommune.
  • Hva skal til for å velge tre som byggemateriale, v/ Magnar Linderud, Biri Idrettslag.

Slutt kl. 16:00

Etter seminaret har Skogselskapet i Oppland årsmøte på samme sted. Miniseminaret er åpent for alle.

Meld deg på HER!