Skogdag ved Sagelva vasskraftsenter

Lørdag var Sagelva vasskraftsenter’s nye samarbeidspartner på Bjorli på besøk, og sammen med vasskraftsenteret disket Skogselskapet i Oppland opp med helgrillet fjell-lam. I tillegg til omvisningen ved senteret, hadde Skogselskapet aktiviteter som skogsti og spikking av trefigurer –  og ungene fikk mulighet til å bli «skogens brannvokter».

Vasskraftsenteret og Skogselskapet har startet opp et samarbeid for videreutvikle senteret. Styreleder i

Styreleder Erik Eid Hohle og Nestleder Solfrid Lien med sønnen Hans stilte opp med skogfaglige informasjon.

Skogselskapet Erik Eid Hohle sier han er imponert over hva ildsjelene ved senteret har fått til på dugnad siden starten i 1999. Per Stueflotten forteller at for noen år tilbake passerte de30 000 dugnadstimer ved senteret, etter det sluttet de å telle.

Sagelva vasskraftsenter er unikt i sitt slag i Norge, ja kanskje i hele Norden, sier daglig leder av Skogselskapet i Oppland, Ola Gram Dæhlen. Han legger spesielt vekt på at det her på ett sted er samlet både oppgangssag, sirkelsag, stampe og mølle – og alt er drevet av vannkraft. I tillegg er det et moderne kraftverk som produserer strøm til vanlige forbrukere i området. Vannkraften blir gjennom anlegget brukt mange ganger – dette er fornybar energi i praksis! sier en engasjert Dæhlen. Hergjøres vannkraft om til elektrisk strøm, mat i form av malt korn, og til materialer for husbygging og restaurering av gamle bygg. Dette viser kulturhistorie og moderne bruk av vann innenfor ett og samme anlegg.

Anlegget inneholder også flere aktiviteter; som tjæreproduksjon, vassdrevet slipstein, og et verkstedmed en samling historiske maskiner av ulike slag.  I verkstedet, som er under utvikling, drives alle maskiner av vannkraft. Hohle og Dæhlen fra Skogselskapet utrykker at dette er et sted folk absoluttbør besøke. Senteret holder åpent og tilbyr omvisning hver helg fra St.Hans og ut august.

Her er Bente Kristiansen som var grillsjef. Fjell lam på menyen.

Print Friendly, PDF & Email