Skogbruksfamilien viser seg fram på Dyrsku`n

Skogtunet på Dyrsku`n i Seljord har tradisjonelt vært en grønn lunge der man kan trekke seg tilbake og få servert en kopp nykokt kaffi fra bålet.  I Dyrskun`s jumbileumsår skal det bli enda mer aktivitet på standen med blant annet Skogeigarforbundet, Det norske Skogselskap og VelgSkog som nye bidragsytere. På lørdagen blir det dessuten mulig å få en smak av helgrillet elg. Det er med andre ord gode grunner til å ta seg en tur innom Skogtunet på årets Dyrsku.

Skogtunet

Hele 14 utstillere presenterer seg på Skogtunet i år, en gledelig og betydelig utvikling. Norges Skogeierforbund stiller med sin nye informasjonstilhenger på 36 kvadratmeter, stappfull av informasjon om alt som skogen kan gi. Skogselskapet stiller med lavvo og barneaktiviteter, og serverer helgrillet elg på Dyrskulørdagen.  AT Skog viser frem prosjektet Eyde Biokarbon som jobber med kortreist biokarbon til smelteverksindustrien. Aktivt Skogbruk er også tilbake på standen. For de som vurderer å investere i biobrenselanlegg, kan man få verdifulle råd om energibehov og -løsninger hos Bioenergiprosjektet i Sør ved å delta på en “speed date”.

Søve presenterer som tidligere sin videregående utdanning innen skog og naturbruk. Det blir og muligheter til å prøve seg som skogsmaskinsfører i skolens simulator, under kyndig veiledning av elevene. Publikum får også i år oppleve motorsagdur på Skogtunet når Søve arrangerer motorsagstafett.

På Skogtunet møter du også Velg Skog, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i SørØstnorge og NMBU, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, som alle viser fram sine tilbud innenfor høyere utdanning.

 

Det grønne skiftet – debatt

 

Skogbruket i Norge har store ressurser i form av tømmer og trenger muligheter for videreforedling. Økt fokus på skogen som CO2-binder og kilde til grønne karboner er svært viktig. Produktutvikling for alternativ bruk av trevirket, f.eks biodiesel, biokull, bioetanol, fiskefòr osv bør få enda større fokus enn i dag. Kan skogbruk og industri bli bedre og mer samkjørte på dette? Mye tyder på det.

Dyrsku`n og Telemark Skogselskap innbyr til debatt om Det grønne skiftet på hovedscena i Fjoset lørdag kl 14.30. Her møter leder i Energi og Miljøkomiteen, Ola Elvestuen (V), Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri, Kåre Gunnar Fløystad fra miljøstiftelsen Zero, Olav A. Veum fra Skogeierforbundet og Petter Ellefsen fra Vekst i Grenland. Arnulf Møllerstad, mest kjent som mangeårig programleder for Friluftsmagasinet på NRK P1, er myndig debattleder. Velkommen til en engasjerende debatt om Det grønne skiftet på Hovedscena lørdag kl 14.30!

Her er listen over aktører du møter på Skogtunet i år:

 • Norges Skogeierforbund
 • Søve (Nome Videregående Skole)
 • Velg Skog
 • NMBU Skogfag (tidl. NLH)
 • Høgskolen i Hedmark, avd Evenstad
 • Høgskolen i Sørøst-Norge, studier innen økologi og naturforvaltning, avd. Bø
 • Skogselskapet / Det norske Skogselskap
 • AT Skog / Eyde Biokarbon
 • Aktivt Skogbruk
 • Fylkesmannen i Telemark – Landbruksavdelinga
 • Telemark Skogplanter AS / Buskerud Skogselskaps skogplanteskole
 • Telemark Skogselskap
 • Bioenergi i Sør
Print Friendly, PDF & Email