Ledig stilling Vestfold

Skogselskapet i Vestfold er en ideell medlemsorganisasjon som samler alle med interesse for skog, skogbruk og friluftsliv. Vi har ca. 300 medlemmer og alle medlemmer er direkte medlemmer i Det norske Skogselskap.

Vår viktigste oppgave er å spre informasjon om skogens betydning som fornybar og framtidsrettet ressurs.
Grunnskoleelever og lærere er vår viktigste målgruppe i dette arbeidet.

70% stilling som daglig leder

Vår nåværende daglig leder går av med pensjon og vi søker ny daglig leder for Skogselskapet i Vestfold. Styret ser for seg en inntil 70%-stilling som daglig leder.

Hovedoppgavene for daglig leder:
– Administrere driften av Skogselskapet i Vestfold
– Planlegge og gjennomføre skoleskogdager for flere barneskoler i vår region
– Forvalte våre 3 skogeiendommer, herunder noe eget kulturarbeid
– Samhandle og bygge relasjoner med aktuelle andre etater, myndigheter og organisasjoner med felles mål og interesser for skog, skogbruk og informasjon

Vi søker person med følgende egenskaper og interesse:
– Utadvendt person med god evne til å samarbeide og samtidig jobbe selvstendig
– Fordel med pedagogisk kunnskap eller relevant erfaring, samt god til å formidle
– Fordel med solid kunnskap og interesse om biologi, skog- og naturfag
– Har interesse av aktiv kommunikasjon, samt beherske nye digitale kommunikasjonsløsninger
– Lyst til å være med å bidra til mer kunnskap og interesse i og rundt skog og skogbruk som en del av løsningen og tiltakene for et bedre klima og et bærekraftig miljø
– Det vil være en fordel med relevant utdanning innen skogbruk/jordbruk

Lønn etter avtale, ordnede forsikrings- og pensjonsforhold.
Må ha sertifikat, min. kl. B, og disponere egen bil.

Arbeidsted: for tiden i Andebu (sammen med landbrukskontoret i Sandefjord kommune)
Tiltredelse etter avtale.

Dersom du synes dette kan være av interesse og være noe for deg, vil vi gjerne at du søker jobben i Skogselskapet i Vestfold.


Søknadsfrist: 1.juni 2020

Søknaden sendes:  tor.anton@skogselskapet.no

Skogselskapet i Vestfold, Andebu Sentrum 26, 3158 Andebu

 

Spørsmål kan rettes til: Tor Anton Andersen, 91706934 (daglig leder)

Per-Asbjørn Andvik, 95745114 (styreleder)

Print Friendly, PDF & Email