Hogg mer – Plant mer, sa Statsråd Dale til forsamlingen….

Statsråd Dale prøver skogsmaskinsimulator

Skogselskapet i Buskerud deltok på Næringslivskonkurransen i Vikersund, tittelen på den konferansen var: “Hvordan gjøre gull av grønne skoger – ser vi ikke skogen for bare trær?”

Sammen med Skogskolen i Saggrenda og Norgesplanter hadde vi en flott stand. Helt tydelig falt den også i god skogsjord hos Statsråd Jon GeorgDale (Frp). Han fikk prøve skogskolen sin teknologiske skogsmaskinsimulator, men kunne raskt konkludere med at det ikke nødvendigvis det han var best til. Det som var hans klareste budskap fra talerstolen på den store scenen var: Hogg mer og plant mer, der er som musikk i våre ører. Skal skogen være en del av klimaløsningen, så er det antageligvis de beste notene å spille på.

 

Vår egen Oscar Berlin poserer stolt med landbruksministeren og et nytt  signert plantespett. Det akter vi å gjøre noe spennende med, så følg med Skogselskapet i Buskerud og Norgesplanter.

 

 

 

 

 

Ønsker du å se mer, kan du se innslaget fra TV Modum:

 

 

Print Friendly, PDF & Email