[su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/trondelag/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Skogselskapet i Trøndelag[/su_button] [su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/trondelag/skogplanter-midt-norge/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Skogplanter Midt-Norge[/su_button] [su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/trondelag/skogen-i-trondelag/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Skogen i Trøndelag[/su_button]


[su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/trondelag/skogplanter-midt-norge/produkter/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Produkter[/su_button]


Sentralt i Skogselskapets historie og virksomhet er produksjon av skogplanter. Dette startet i Skjønningsdalen i Trondheim Bymark i 1899, og med mange anlegg spredt rundt i Trøndelag etter det.

Gjennom vår historie har vi produsert 700 millioner planter for skogbruket i begge Trøndelagsfylkene.

Skogplanteproduksjonen ble skilt fra vår idelle virksomhet i 2002, og aksjeselskapet Skogplanter Midt-Norge ble etablert. Dette eies i sin helhet av Skogselskapet i Trøndelag. Skogplanteskolen ligger på Kvatningen i Overhalla. Se deres hjemmside: www.spmn.no.

Vår planteskole sørger for at skogeierne i Trøndelag får skogplanter av topp kvalitet – produsert av frø fra Det norske Skogfrøverk. Det produseres flere treslag, men trøndersk gran er viktigst. Det produseres for tiden årlig ca. 5 millioner skogplanter ved Kvatningen.

Planteskolen produserer også ulike typer edelgran for juletre- og pyntegrøntnæringa,  forsøksplanter til forskning og utvikling og sommerblomster. Vinterstid tilbys lagring av campingvogner, bobiler og båter på Kvatningen.

Anlegget på Kvatningen er en ren skogplanteprodusent og er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. I 2017 ble det investert 35 milliner kroner i ny driftsbygning og produksjonsutstyr på Kvatningen.

Skjerdingstad ble nedlagt 1.september 2019.

Et foredlingsenter for skogfrø ble i 2018 etablert på Kvatningen. Drift av dette anlegget er i regi av det norske Skogfrøverk.

Skogplanter Midt-Norge AS sysselsetter for tiden 6 helårsansatte og 20 sesongansatte.

Skogselskapets planteskoler bakover i tid

Skjønningsdalen Planteskole
Trondheim
1899-1902
Verdalsøra
Verdal
1900-1904
Stokkan
Stjørdal
1900-1921
Hamarøy planteskole, Vemundvik
Namsos
1901-1905
Hitteren Planteskole, Amundvåg
Hitra
1900-1925
Sommersæter Planteskole
Trondheim
1902-1939
Nærøy prestegård
Nærøy
1913-1916
Steinkjergården
Steinkjer
1913-1940 (ca)
Nordli
Lierne
1918-1947
Røros Planteskole – Sundet,Åsvollen,Storryen,Påsken
Røros
1919-1960
Bjørum prestegård inkl klengstue (tidligere statseid)
Namsos
1920-1942
Rissa Planteskole
Rissa
1922-1968
Gjersvik, Namdalseid, Overhalla, Vemundvik,Høylandet
Namdal
1925-1946
Lundamo planteskole
Melhus
1939-1946
Stiklestad planteskole
Verdal
1939-2004
Kvatningen planteskole
Overhalla
1940- (i drift)
Skjerdingstad planteskole
Melhus
1946- (i drift)
Muan planteskole
Meldal
1958-1986 (1996)

Andre skogplanteskoler utenfor skogselskapets eierskap:

Statens skogskole, Gulbergaunet, Steinkjer (1880-1949)

Verdalsbruket, Gudding, verdal (1883-1884

Verdalsbruket, Inndalen, verdal (1938-1949)

Vinje Bruk, Mosvik (1895-1925)

Håkkadalen, Steinkjer (1931-1940)

Meraker Brug (1916-1946)

Ogndalsbruket, Gaulstad og Støa, Steinkjer (1948-1974)

Bangdalsbruket. Namsos ( ?-1974)

AS Van Severen Trones, Namskogan (1934-1978)

Søndre Trondhjems Amts Landhusholdningsselslabs planteskole, Singsås, Midtre Gauldal

P.A. Fløttums planteskole, Singsås, Midtre Gauldal

Ålens planteskole, Holtålen

Thomas Angellsk Stiftelser, Selbu

Hasselvikens planteskole, Rissa

Orkedalens planteskole

Budal, Midtre Gauldal

Klæbu

Soknedal, Midtre Gauldal

Åfjord

Print Friendly, PDF & Email