Skogressursens utvikling i Trøndelag

Skogselskapets opprinnelige formål dreide seg i stor grad om oppbygging av skogressursen. Gjennom Landskogtakseringen kan en følge skogressursens utvikling, og resultatet av over 100 års arbeid med skogkultur.

Les mer


Trønderske tømmerpriser

Tømmer varierer i pris både i forhold til kvalitet og marked. Tømmerpris er selvsagt viktig for skogeier her og nå, men danner også grunnlaget for langsiktige investeringer på skogeiendommene. Her er utviklingen av tømmerprisen i Trøndelag på noen utvalgte sortiment siden 2014.

Les mer


Grove trær i Trøndelag

Skogselskapet har gjennomført 2 konkurranser om å finne de groveste trærne i landet. Den første konkurransen ble avholdt i 1990 og den andre i 2007. Siden da har vi fått inn nye registreringer/revisjoner av tjukkaser av forskjellige treslag.

Les mer


Store maurtuer i Trøndelag

Skogselskapet og Norsk institutt for skog og landskap har tidligere samarbeidet om å finne de største og eldste maurtuene i landet. Lenge så det ut til at maurtuer over 2 meter var mangelvare i Trøndelag, men i 2013 ble det funnet ei på 2,005 m høyde i Oppdal.

Les mer


Skogbruksaktivitet i Trøndelag

Skogselskapet i Trøndelag har en lang tidsserie med skogstatistikk i årsmeldingene.
Her driver vi å graver oss tilbake i tid siden skogbruk er såpass langsiktig.

Les mer

Print Friendly, PDF & Email