Skogselskapet i Trøndelag er en ideell organisasjon, som skal arbeide for økt verdiskaping og for en langsiktig, bærekraftig forvaltning av skogen, samt bidra til å fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning.

Vår historie i Trøndelag strekker seg tilbake til 1899. Skogselskapets opprinnelige formål var å rette opp skadene etter århundrer med rovhogst, og overutnyttelse av skogressursen. Dagens situasjon er annerledes, der vi også har oppmerksomhet på skogens sosiale, biologiske og klimatiske funksjoner.

Skogselskapet i Trøndelag består idag av de 3 tidligere skogselskapene Namdal, Inn-Trøndelag og Sør-Trøndelag.

Aktuelle saker fra Trøndelag

Styret

Styret i Skogselskapet i Trøndelag består av:

Leder: Anders Børstad
Nestleder: Morten Lien (Midtre Gauldal)
Styremedlem: Vigdis Hjulstad Belbo (Levanger)
Styremedlem: Erling Gartland ( Namsos)
Styremedlem: Solbjørg Kjølstad

Varamedlem: Ståle Solem ( Rennebu)

 

Print Friendly, PDF & Email
© Kopirett - Skogselskapet. - Utvikling og design av Komplettweb.