Skogselskapene i Buskerud og Telemark fusjonerte 1.1.2020:
Se våre felles nettsider her

[su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/telemark/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Telemark Skogselskap[/su_button] [su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/telemark/om-oss/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Om oss[/su_button] [su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/telemark/norgesplanter-as/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Norgesplanter AS[/su_button]


Ekstraordinært årsmøte 18. desember – FUSJONSPLAN for fusjon mellom Telemark Skogselskap og Skogselskapet i Buskerud


  Telemark Skogselskap og Skogselskapet i Buskerud gifter seg! 


Årsberetning 2018 for Telemark Skogselskap  m/datterselskap


Telemark Skogselskap har tilhold på skogplanteskolen på Gvarv (Håtveitvegen 15). I Telemark Skogselskap er det ca 200 skoginteresserte medlemmar samt skogeigarlag og næringsorganisasjoner.

Visjonen til Skogselskapet er at alle mennesker skal oppleve skog som ei verdfull kjelde til livskvalitet.

Målet er at Skogselskapet skal fremje forståing for skogens mangesidige betydning og arbeid for auka verdiskaping og ein langsiktig berekraftig forvalting av skogen.

Kontaktpersonar:

Styreleiar i Telemark Skogselskap er Sverre Siljan, tlf. 456 14 772, sverresiljan@gmail.com
Informasjonskonsulent er Vegar Hvamb, tlf 35 95 58 08 / 90 13 83 49 telemark@skogselskapet.no

Styret i Telemark Skogselskap ser slik ut etter årsmøtet i 2019:

Sverre Siljan, styreleiar
Hølje Kristian Jore, nestleiar
Klaus Rønholt
Heidi Hovde Skårnes
Anne Solbraa

Liv Aakre er observatør frå Fylkesmannen i Telemark.


[su_row]

[su_column size=”1/2″] Nytt fra Telemark Skogselskap

[/su_column]

[su_column size=”1/2″] Kalender

[ecs-list-events cat=’telemark’ message=’Det er ingen kommende hendelser nå’] [/su_column]

[/su_row]

Print Friendly, PDF & Email