[su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/hedmark/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Skogselskapet i Hedmark[/su_button] [su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/hedmark/om-oss/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Om oss[/su_button] [su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/hedmark/eiendommer/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Eiendommer[/su_button] [su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/hedmark/informasjonstjenesten/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Informasjonstjenesten[/su_button] [su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/hedmark/prosjekter/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Prosjekter[/su_button] [su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/hedmark/arsmeldinger/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Årsmeldinger[/su_button]


Skogselskapet i Hedmark ble stiftet i 1901 og er et av 17  fylkeslag. Vårt formål er å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning, og arbeide for økt verdiskaping og en langsiktig, bærekraftig forvaltning av skogen.

Kjernevirksomheten i Skogselskapet i Hedmark er å spre informajson om skognatur og skogbruk med barn og unge som viktigste målgruppe. Vi tilbyr skoleskogdager for elever og kurs for lærere i fylket. I kontakten med skoleverket benytter vi læremiddelet Lære med skogen, som er tilrettelagt for skolens læreplanverk Kunnskapsløftet.

Alle som vil kan bli medlem i Skogselskapet i Hedmark, og som medlem støtter du arbeidet vårt med å spre informasjon om skogens betydning for samfunnet vårt.


Ansatte og styret


Kontakt oss

Print Friendly, PDF & Email