[su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/hedmark/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Skogselskapet i Hedmark[/su_button] [su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/hedmark/om-oss/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Om oss[/su_button] [su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/hedmark/eiendommer/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Eiendommer[/su_button] [su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/hedmark/informasjonstjenesten/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Informasjonstjenesten[/su_button] [su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/hedmark/prosjekter/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Prosjekter[/su_button] [su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/hedmark/arsmeldinger/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Årsmeldinger[/su_button]


Skogselskapet i Hedmark tilbyr skolene i fylket lærerkurs og skoleskogdager for elever med undervisningsopplegg og aktiviteter fra læremiddelet “Lære med skogen”, som er tilpasset Kunnskapsløftet. Arrangementene fokuserer på bruk av skogen som arena for tverrfaglig undervisning og informasjon om skogen og skogbrukets betydning for samfunnet.

Vi tilbyr også kommuner, skogeierlag og andre informasjonstjenester knyttet til skog og skogbruk. Eksempler på hva vi kan bistå med er:

  • Deltakelse med informasjon, aktiviteter og utstyr på skogdager
  • Planlegging av naturstier
  • Fungere som bindeledd mellom skogbransjen og skoleverket
  • Skaffe tilgjengelig informasjonsmateriell
Print Friendly, PDF & Email