Skogselskapet i Hedmark ble stiftet i 1901 og er et av 17 fylkeslag. Vårt formål er å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning, og arbeide for økt verdiskaping og en langsiktig, bærekraftig forvaltning av skogen.

Kjernevirksomheten i Skogselskapet i Hedmark er å spre informasjon om skognatur og skogbruk med barn og unge som viktigste målgruppe. Vi tilbyr skoleskogdager for elever og kurs for lærere i fylket. I kontakten med skoleverket benytter vi læremiddelet Lære med skogen, som er tilrettelagt for skolen læreplanverk kunnskapsløftet.

Alle kan bli medlem i Skogselskapet i Hedmark, og som medlem støtter du arbeidet vårt med å spre informasjon om skogens betydning for samfunnet vårt.

Aktuelle saker fra Hedmark

Styret

Styreleder: Gunnhild Fundlid Brevig
Nestleder: Julie Finsrud Lande
Styremedlem: Ole Arne Hagen
Styremedlem: Fredrik Haug
Styremedlem: Lars Idar Røsten
Observatør: Torfinn Kringlebotn

Print Friendly, PDF & Email
© Kopirett - Skogselskapet. - Utvikling og design av Komplettweb.