[su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/buskerud/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Skogselskapet i Buskerud[/su_button] [su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/buskerud/om-oss/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Om oss[/su_button] [su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/buskerud/skogplanter-norgesplanter/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Skogplanter – Norgesplanter[/su_button] [su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/buskerud/spennende-prosjekter/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Spennende prosjekter[/su_button]


Velg Naturbruk er et rekrutteringsprosjekt som skal bidra til økt innsøkning til naturbruksskolene (Vgs.) i Buskerud.

 

Skogselskapet i Buskerud er prosjektleder for Velg Naturbruk.

Velg naturbruk er et rekrutteringsprosjekt, som tar sikte på å rektuttere flere unge mennesker til å velge studier innenfor naturbruk på videregående skolenivå, men samtidig arbeides det også med å rekuttere unge mennesker fra Buskerud inn på naturbruksrettede fag på universitet og høyskoler.

 

 

I dette prosjektet jobber vi naturligvis tett sammen med de 3 naturbruksskolene i Buskerud:
– Rosthaug vgs avd. Buskerud (Åmot)
– Kongsberg vgs avd. Saggrenda (Kongsberg)
– Ål vgs avd. Fjellandbruksskolen på Lien (Ål)

 

I tillegg så har vi et godt samarbeid med:
– Fylkesmannen i Buskerud
– Viken Skog
– Buskerud Bondelag
– Buskerud Bonde- og småbrukarlag
– SOA (Senter for opplæring i anleggsgartnerfag)
– Isachsen As

 

Link til prosjektets hjemmeside:

www.velgnaturbruk.info

 

Filmsnutter::

59* Topptur-2015: Filmsnutt 2015

59* Topptur-2016:  Filmsnutt 2016

 

Radiosending:

Nrk Naturens Verden: Hør her!

Print Friendly, PDF & Email