Hvorfor plante GRAN?

  •  Sikre fremtidsskogen
  •  Øke verdien på tømmeret 15-18%
  •  Kortere omløp (fra plante til tømmer)
  •  Lagre og produsere grønt karbon
  •  Redde klima
  •  Bli med på det grønne skiftet

Ved spørsmål ring gjerne 32 75 12 25 / 905 23 917  eller send e-post til: hilde@norgesplanter.no

Norgesplanter AS har skogplanter til din skog. Ta kontakt for å sikre deg det du trenger for å etablere ny og god fremtidsskog. Ønsker du å se/bestille skogplanter besøk gjerne Norgesplanter AS sin hjemmeside her. 

VÅR STERKESTE ANBEFALING ER:

PLANT GRAN ! Hvordan plante?

Les mer »

Print Friendly, PDF & Email