[su_button url=”https://www.skogselskapet.no/det-norske-skogselskap/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Det norske Skogselskap[/su_button] [su_button url=”https://www.skogselskapet.no/det-norske-skogselskap/om-oss/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Om oss[/su_button] [su_button url=”https://www.skogselskapet.no/skogopplysningen/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Opplysningskontoret for skog[/su_button] 


Skogselskapet er en ideell medlemsorganisasjon som ønsker at alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet. Organisasjonens mål er å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning. Som verdiskaper, for friluftsliv og helse samt som avgjørende i klimakampen og for et godt skogbruk.

Skogselskapsfamilien er stor, der det finnes skog finnes også et skogselskap. De 17 lokale skogselskapene og sentralleddet, Det norske Skogselskap i Oslo, utgjør storfamilien. I tillegg til informasjon, opplæring og påvirkning, har Skogselskapet stått bak viktige etableringer som landets planteskoler, Det norske Skogfrøverk og Skogbrukets Kursinstitutt.

Norsk Skogbruk er et frittstående, uavhengig organ for skogbruksnæringen. Tidsskriftet utgis av Det norske Skogselskap og bringer stoff fra områdene maskiner, teknikk, forskning, biologi, økonomi, næringspolitikk, vilt og utmark.


[su_row]
[su_column size=”1/2″] Nytt fra Det norske Skogselskap

[/su_column]
[su_column size=”1/2″] Kalender
[ecs-list-events message=’Det er ingen kommende hendelser nå’] [/su_column]
[/su_row]

Print Friendly, PDF & Email