Populære skogkurs for 10. klassinger

I dag er kurset koblet til et valgfag ved skolene med egne godkjente læreplaner. Den praktiske delen foregår over 7 dager med ansvarlige instruktører fra Aktivt Skogbruk (SKOGKURS). Innholdet er da 1 dag med planting, 2 dager ungskogpleie, 1 dag vedlikehold av motorsag, 1 dag tørr-trening med motorsag og til slutt 2 dager hogst og kvisting. HMS blir selvsagt tillagt stor vekt. Det er rett og slett ingen tilfeldigheter når instruktørene veileder med «sikkerhet først».

Det er utrolig gøy å se hvordan elevene, gjennom kursingen, får mestringsfølelse ved sikker bruk av motorsag. De fleste er usikre i starten, men blir tryggere og tryggere med kontinuerlig tilbakemelding og oppmuntring. Proffe veiledere med god formidlingsevne overfor ungdommene, er alfa og omega i dette.

Nå lukter flere kommuner og skoler på muligheten for å etablere liknende tilbud til elever. Allerede høsten 2020 Rennebu ungdomsskole kunne tilby skogkurset til noen av sine elever. Dette takket være større lokalt engasjement blant skog-interessentene i bygda og meget positiv skoleledelse.

Finn praktiske oppgaver for hvordan din 10. trinn kan ha skogkurs, på treveven.no:
>> Praktisk skogbruk med miljøforståelse

Print Friendly, PDF & Email

Skoleskogdag

Hva er en skoleskogdag og hvordan få til en slik dag i nærheten av deg?

Hva er en skoleskogdag?
En skoleskogdag er en dag hvor viktigheten av skogen blir satt i fokus.
Dette skal være en dag hvor elevene får en variert, praktisk og utforskende dag.
Formålet med en skoleskogdag er at elevene skal bli kjent med sammenhenger, argumenter og få kompetanse til å ta bærekraftige valg i fremtiden.
Det er barna og ungdommene som er fremtiden, og de som skal ta valg og de som kommer til å finne opp nye måter å løse samfunns-og klimautfordringene.

Hvorfor velge en skoleskog dag?
– gi elevene kunnskap til å kunne ta bærekraftige valg
– bli mer miljøbevisste
– se sammenhenger og finne løsninger for å begrense klimautfordringer
– se viktigheten og mulighetene med skogen
Dette er mål som oppfyller den nye Lærerplanen 2020.

Hvordan få til en skoleskogdag?
Skoleskogdagen kan gjennomføres både ute og inne.
Dere kan selv lage en skoleskogdag, eller dere kan kontakte ditt lokale Skogselskap om å komme med opplegg. Vi samarbeider med lokale skogeiere/skogbruksledere.

> Få tips til hvordan du kan lage din egen skoleskogdag her: https://treomtre.no/skoleskogdag/

> Ta kontakt med Skogselskapet lokalt der du her: https://www.skogselskapet.noansatte/

Print Friendly, PDF & Email

Skoleskog-I-Boks

En serie med aktivitetsbokser hvor med ulike temaer og opplegg tilpasset skoleskogdager.

 

Boksene inneholder komplette klassesett med materiell tilpasset utvalgte temaer. Temaene er tilpasset gjeldende læreplaner. Boksene lånes primært ut for bruk på skoler, men flere av temaene er også egnet for barnehager og ungdomsklubber og andre utdanningsinstibusjoner.

TEMABOKSER:

Hva er bærekraftig

Ting fra skogen

Språk

Trær og treslag

Energi – bioenergi

Bygge med tre

Plankehyttebygging

Yrker i skogen

Spikking

Interessekonflikt

Kretsløpslære

Print Friendly, PDF & Email