Vet du om naturstier som trenger “oppussing”?

Print Friendly, PDF & Email

Skog & Tre webinar

Grunnet videreføringen av restriksjonene som følge av korona-viruset, ser vi oss dessverre nødt til å måtte avlyse årets Skog & Tre-konferanse. Dette er selvfølgelig veldig leit, men vi ser frem til å invitere dere til konferansen igjen til neste år.

Tilbyr webinar
Vi hadde planlagt et innholdsrikt program med en rekke spennende foredragsholdere. Vi ønsker derfor å tilby deler av dette programmet som et webinar, torsdag 28. mai kl. 10.00-12.00. Arrangementet er gratis, og vi håper at så mange som mulig av dere vil delta!
Mer informasjon om program, gjennomføring og påmelding kommer på arrangementet på Facebook og på nettsiden, så følg med videre!

Mer om programmet kommer på skogogtre.no
Temaet: «Klimakrise vs. naturkrise – hvordan løser vi begge?»

Tid: 28. mai kl. 10.00-12.00.

Pris: gratis.

Ler mer om foredragsholderne og meld deg på nå:
skogogtre.no

Facebook arrangement

Skog & Tre arrangeres av:
Det norske Skogselskap og Norges Skogeierforbund

Print Friendly, PDF & Email

Ledig stilling Vestfold

Skogselskapet i Vestfold er en ideell medlemsorganisasjon som samler alle med interesse for skog, skogbruk og friluftsliv. Vi har ca. 300 medlemmer og alle medlemmer er direkte medlemmer i Det norske Skogselskap.

Vår viktigste oppgave er å spre informasjon om skogens betydning som fornybar og framtidsrettet ressurs.
Grunnskoleelever og lærere er vår viktigste målgruppe i dette arbeidet.

70% stilling som daglig leder

Vår nåværende daglig leder går av med pensjon og vi søker ny daglig leder for Skogselskapet i Vestfold. Styret ser for seg en inntil 70%-stilling som daglig leder.

Hovedoppgavene for daglig leder:
– Administrere driften av Skogselskapet i Vestfold
– Planlegge og gjennomføre skoleskogdager for flere barneskoler i vår region
– Forvalte våre 3 skogeiendommer, herunder noe eget kulturarbeid
– Samhandle og bygge relasjoner med aktuelle andre etater, myndigheter og organisasjoner med felles mål og interesser for skog, skogbruk og informasjon

Vi søker person med følgende egenskaper og interesse:
– Utadvendt person med god evne til å samarbeide og samtidig jobbe selvstendig
– Fordel med pedagogisk kunnskap eller relevant erfaring, samt god til å formidle
– Fordel med solid kunnskap og interesse om biologi, skog- og naturfag
– Har interesse av aktiv kommunikasjon, samt beherske nye digitale kommunikasjonsløsninger
– Lyst til å være med å bidra til mer kunnskap og interesse i og rundt skog og skogbruk som en del av løsningen og tiltakene for et bedre klima og et bærekraftig miljø
– Det vil være en fordel med relevant utdanning innen skogbruk/jordbruk

Lønn etter avtale, ordnede forsikrings- og pensjonsforhold.
Må ha sertifikat, min. kl. B, og disponere egen bil.

Arbeidsted: for tiden i Andebu (sammen med landbrukskontoret i Sandefjord kommune)
Tiltredelse etter avtale.

Dersom du synes dette kan være av interesse og være noe for deg, vil vi gjerne at du søker jobben i Skogselskapet i Vestfold.


Søknadsfrist: 1.juni 2020

Søknaden sendes:  tor.anton@skogselskapet.no

Skogselskapet i Vestfold, Andebu Sentrum 26, 3158 Andebu

 

Spørsmål kan rettes til: Tor Anton Andersen, 91706934 (daglig leder)

Per-Asbjørn Andvik, 95745114 (styreleder)

Print Friendly, PDF & Email

Nettkurs i Skogplanting

Nå er nettkurset i skogplanting ute på Skogskolen se her>>>

Kursets hovedmålgruppe er nye plantører, men det vil også passe for skogeiere og andre som ønsker en oppdatering innen skogplanting.
 Kurset gir grunnleggende innføring i skogplanting og skal gjøre deltakeren i stand til å planlegge, gjennomføre og dokumentere planting i henhold til instruks, sertifiseringsordninger og HMS.

Gjennomføring skjer på PC, nettbrett eller mobiltelefon, og antatt tid er 2-3 timer. Til slutt er det en test som kvalifiserer for kursbevis hvis bestått.

Kurset er laget av Skogkurs

God plante sesong:)

Print Friendly, PDF & Email

Vestfold`s skogår 2018

Skogselskapet i Vestfold har ikke ligget på latsiden i 2018, nei tvert i mot. Det har skjedd masse aktiviteter knyttet til skogbruk for store og små.

    

Skoleskogdagen står sentrale i aktiviteten vår, og bare i år har vi hatt skoleskogdager for i overkant av 1500 elever, og tillegg kommer alle lærerne som følger elever på disse dagene i skogen. Vi kan se veldig mye glede i ansiktene på barna når vi er ute i skogen med de, her kan de lære og leke. En uslåelig kombinasjon. Eksempelvis har samtlige barneskoler i Sandefjord kommune fått tilbud om å kunne ha skoleskogdag for et trinn fra hver eneste skole.  Det resulterte i 25 skoleskogdager bare i denne regionen. På disse dagene fokuseres det mye på praktisk oppgaver som er knyttet til håndtering av økser og sager.

Men også andre skoler i fylket har vi hatt gleden av å være ute i skogen med. Disse dagene arrangerer vi gjerne i samarbeid med Viken Skog sine lokale skogeierområder, skogansvarlige i kommunene(skogbrukssjefer) og Skogselskapet i Buskerud.

Skoleskogdagene våre blir vanligvis gjennomført med barneskoler (4.-7. klassetrinn), men i Andebu kjører vi en årlig skoleskogdag for 9.trinns elever og lærere. Det har blitt en fin tradisjon. Skog og klima er et fast innslag under disse dagene og vi opplever engasjement, men kunnskapen om skognaturen kunne vært bedre. Det er derfor behov for å styrke naturfaget i grunnskolen, spesielt i ungdomstrinnene. Her har Skogselskapet mye å bidra med.

I 2018 har vi i tillegg hat et svært godt samarbeid med Skogselskapet i Buskerud, Drammen kommune og DnB sparebankstiftelsen. Sammen har vi bygd en flott gapahuk på Konnerud(Gråstein), helt inntil skogeiendommen som Skogselskapet i Vestfold eier.  Denne gapahuken skal benyttes til å gjennomføre skoleskogdager for barn i Drammensregionen, men ikke minst ønsker vi at den blir brukt av turgåere og barnefamilier som turmål.   Vi inviterte til en høytidelig åpning 28.september. Drammens varaordfører hogg seg gjennom “åpningskvisten” sammen med noen heldige barn. Samtidig var lokale skolebarn invitert til skogdag. Dagen ble avsluttet med pølser, saft og “skaukake” til alle.

    

Vi har i år også vært medarrangører til 2 familieskogdager, disse dagene har vært godt besøkt begge to. Nærmere 100 besøkende på hver arrangement.  Vi deltok også på bygdeutstillingen Hælja hime i Andebu. Treslagskonkurranse med 19 forskjellige treslag, stabling av tårn og vedhogst med sag og øks, var noen av de mest populære aktivitetene.

  

Dette var noen av våre “highlights” i skogåret 2018. Vi håper du har hatt glede av våre aktiviteter og ser frem til å møte deg i skogen i 2019

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Årsmelding 2017 og innkalling til årsmøte 31. mai 2018

                       Årsmelding og regnskap 2018

Nå kan du laste ned og lese vår årsmelding ved å trykke på bildet under.


ÅRSMØTET 2018

Vi minner også om årsmøtet som avholdes 31. mai på Vindfjelltunet i Lardal. Innkalling og sakliste kan også lastes ned her. Velkommen til årsmøte!

Print Friendly, PDF & Email

Årsmøte 2018

Årsmøtet er fastlagt til 31. mai på Vindfjelltunet i Lardal.

Innkalling kommer i årsmeldingen for 2017 som sendes ut rett etter Påske.

Print Friendly, PDF & Email

Vestfold har fått støtte fra Gjensidigestiftelsen

Vestfold fikk  tidenes julegave !

Les mer

Print Friendly, PDF & Email