Hjemmeskole i skogen

Print Friendly, PDF & Email

Tilbakeblikk 2019 fra Det norske Skogselskap

Det norske Skogselskap årskavalkade 2019

I det følgende har vi trukket frem noen utvalgte, utadrettede aktiviteter og prosjekter som beskriver utviklingen og satsingen i Skogselskapet gjennom 2019 – fra nok et spennende og innholdsrikt år.

Januar – Videreutvikling og planlegging av det meget populære prosjektet Tre om Tre Spikk, som aktiviserer en rekke skoler og skolebarn – er medfinansiert av Sparebankstiftelsen. Planlegging og forberedelser av ulike utadrettede arrangementer og prosjekter fremover.

Februar – Planlegging og gjennomføring av EFNS Skogs-EM på Ski 2019 i Bayern med en aktiv delegasjon fra Norge.


Mars Markadagen 2019 på Skullerud i Oslo, Skogselskapet var sentrale i planlegging og gjennomføring av arrangementet. Dette er et årlig arrangement der de ulike idretts- og friluftsorganisasjonene viser frem ulike lavterskelaktiviteter som kan gjennomføres i skog og natur.

Skifestival/Nordiske grener og Verdenscupavslutning i Skiskyting i Holmenkollen, Skogselskapet hadde en sentral plassering med bålpanner og utstyr i Kapellskogen hvor skogens mangesidige betydning ble formidlet til publikum.

April – 10-års-jubileumskonferanse for Markaloven. Planlegging og forberedelser for Skog og Trekonferansen og ulike utadrettede arrangementer og prosjekter fremover.

Mai Flerkulturell friluftsfest på Sognsvann for 3.000 studenter fra voksenopplærings- og mottaksklasser i Oslo og Akershus. Et samarbeid med OOF og andre marka- og friluftsorganisasjoner. Skogselskapet var sentral i planlegging og gjennomføring, med bla. plankehyttebygging og synliggjøring av skogens mangesidige betydning. Konferanse i regi av Norsk Friluftsliv om hvordan den nasjonale helsepolitikken legges til rette for mer friluftsliv og fysisk aktivitet. Skogselskapet deltok og fikk nyttig kompetanse og utvidet nettverk.

Skog og Tre 2019 på Gardermoen, konferansen som har blitt den viktigste møteplassen for sektoren ble igjen gjennomført med stor suksess.

Juni Skog og Vann på Norsk Skogmuseum, med over 3.000 elever, er et av de største friluftsarrangementene med faglig tilnærming for grunnskolen. Målet er å aktivisere elevene i uteskoleaktiviteter knyttet til skogen og vannet. Finalen av Skoglekene 2019 ble avholdt i forbindelse med Skog og Vann.

Juli – Ferietid i Norge, en variert sommer som ga meget gode vekstvilkår for skogen.

August Arendalsuka 2019, Skogselskapet og AT-Skog samarbeidet om stand og informasjon om skogens betydning for det grønne skiftet og viktigheten av en aktiv skogforvaltning.

Grilloppdrag og utadrettet virksomhet på friluftskonserter på Frognerseteren Friluftssenter med KORK og Di Derre, samt Ingebjørg Bratland.

Skoleskogdager på Sognsvann med over 1.000 skolebarn fordelt over to dager og tilsvarende stor aktivitet med skoleskogdager i resten av landet. Skogbrukstunet på Jakt- og fiskedagene på Elverum med over 25.000 besøkende.

Verdens Kuleste Dag på Akershus Festning, 30.000 besøkende, Skogselskapet stilte med stor stand hvor plankehyttebygging og skogbrannquiz var hovedaktivitet i tillegg til spikkekurs.

September Friluftslivets dag på Sognsvann med ca. 10.000 besøkende, plankehytte, skogbrannquiz og spikkekurs.

Markasamling med OOF, tema var alternative hogstformer i skogen. Befaringer og opplegg i området til Losby Bruk. Over 100 deltakere fra friluftslivs- og naturvernorganisasjoner til grunneiere, skogforvaltere og forskere.

Dyrsku’n i Telemark med over 90.000 besøkende, de lokale fylkesskogselskapene og DnS deltok på skogtunet.

Oktober – Fagtur for ansatte til Etiopia, hvor Skogselskapet bla. bidrar med oppbygging av planteskoler i et større samarbeidsprosjekt styrt av NFG. Deltakelse på Skogforum på Honne i regi av Norskog.

November – Deltakelse og stand på Østlandsk Lærerstevne i Oslo over to dager med nærmere 5.000 lærere.

Deltakelse på Skogforum på Honne i regi av Norskog. Deltakelse på Zero- konferansen 2019. Jubileumsarrangement for Landsskogtakseringen 100 år. Regnskogfondet 30 år, jubileumskonferanse. Rådsmøte i Skogselskapet og egen samling for ansatte i Skogselskapsfamilien bla. med tema synlighet og utadrettede aktiviteter.

Desember – Skogselskapet deltok med stor stand på årets Julemarked på Folkemuseet på Bygdøy. To helger med besøk av omlag 30.000 mennesker og Skogselskapets stand fikk svært godt besøk og positive tilbakemeldinger på opplegg og form. Mange 100 barn deltok på Skogselskapets spikkeverksted. Skogens betydning var igjen i sentrum på flere måter.

ooOOoo

Listen ovenfor er ikke ment å være komplett, men kun som en illustrasjon på det mangfoldet av tiltak og aktiviteter som foregår i Skogselskapet i løpet av året. Som eksempler på andre overordnede oppgaver i Skogselskapet i 2019 så kan nevnes produksjon og utgivelse av 11 nummer av Norsk Skogbruk – som er det eneste uavhengige fagtidsskriftet for skogbruk i Norge. Videre er det produsert ulike tidsskrifter og bøker – alt fra Nøkkelen til Kretsløpet. Samarbeidsprosjektet med Kystskogbruket kan trekkes frem som et godt eksempel på et viktig informasjonssprednings-prosjekt med målsetning om økt aktivitet i skognæringen.

I tillegg kommer naturligvis et utall av større og mindre lokale prosjekter, aktiviteter og arrangementer som er gjennomført i regi av de 17 fylkesskogselskapene rundt om i hele landet.

Det er vårt håp at listen kan virke som inspirasjon og bevis på noe av det flotte arbeidet som utføres – og som et bidrag til fortsatt å støtte opp om Skogselskapet og skogens muligheter.   

Skogselskapet ønsker fortsatt å være en god og aktiv brobygger mellom de ulike aktørene og sikre en faktabasert og objektiv framstilling av skogens mangesidige betydning. Sammen får vi til mye – mange takk for bidrag, innsats og det gode samarbeidet i 2019!

                                                          

Print Friendly, PDF & Email

Julestemning med spikking og skogskaffe på bioenergi

Julemarkedet på Folkemuseet i Oslo har de siste årene befestet sin posisjon som et av de store enkeltstående førjulsarrangementene i hovedstaden. Og Skogselskapet var nok en gang en viktig bidragsyter for stemning og opplevelser da museet arrangerte sitt årlige julemarked i desember. Omlag 30.000 mennesker besøker markedet de fire dagene det pågår og folk kommer gjerne fra hele landet! Julemarkedet har rett og slett blitt noe man må få med seg for å komme i skikkelig julestemning.

I kjent tradisjon avholdes julemarkedet over to helger i desember hvor det tilbys en rekke aktiviteter og opplevelser for hele familien. Skogselskapet stilte med stor lavvo, bålpanner, sittegrupper med reinsdyrskinn og hadde blant annet spikkeverksted, bålkaffe og solbærtoddy. Nytt av året var i tillegg spesialvafler til de besøkende. Dette i tillegg til god stemning og informasjon om skogens betydning i spesielt ny – men også gammel tid. Spikkeverkstedet er en meget populær aktivitet hvor det blant annet er mulig å spikke trenisser med kyndig veiledning og gode råd til både små og store.

Mange nordmenn har et nostalgisk forhold til julen og er veldig glade i tradisjoner – og ingen er vel bedre på dette enn akkurat Norsk Folkemuseum. Det er en unik ramme med julepyntede stuer gjennom tidene – ja en tidsperiode på flere hundrede år, både før og etter at juletreet gjorde sitt inntog i Norge. Julemarkedet er en skikkelig familiefest for alle som er glade i julen og som vil komme i skikkelig julestemning – og med over 100 markedsboder er det også et populært sted å handle tradisjonsrike julegaver.

Julemarkedet på Folkemuseet på Bygdøy er godt kjent og har et godt rykte og en flott ramme – Skogselskapet er derfor tilfredse med det gode samarbeidet som er utviklet og den fine rammen for våre aktiviteter og dialogen med publikum. Dette er en flott arena for å nå ut til allmennheten med de budskapene som Skogselskapet står for. Vi ser derfor frem til et fortsatt godt samarbeid med Folkemuseet i tiden fremover – sommer som vinter.

Tekst: Trygve Enger. Foto Trond Lohre

Print Friendly, PDF & Email

Skoleskog-I-Boks

En serie med aktivitetsbokser hvor med ulike temaer og opplegg tilpasset skoleskogdager.

 

Boksene inneholder komplette klassesett med materiell tilpasset utvalgte temaer. Temaene er tilpasset gjeldende læreplaner. Boksene lånes primært ut for bruk på skoler, men flere av temaene er også egnet for barnehager og ungdomsklubber og andre utdanningsinstibusjoner.

TEMABOKSER:

Hva er bærekraftig

Ting fra skogen

Språk

Trær og treslag

Energi – bioenergi

Bygge med tre

Plankehyttebygging

Yrker i skogen

Spikking

Interessekonflikt

Kretsløpslære

Print Friendly, PDF & Email

Østlandsk lærerstevne 2019

Tradisjonen tro deltok Skogselskapet på årets utgave av Østlandsk lærerstevne i samarbeid med Anno Norsk Skogmuseum. Lærerstevnet samler lærere fra hele Østlandet til to dager med kurs og utstilling i lokalene til Oslo Met. Arrangementet talte i år 4750 deltagere og 117 kurs.

Sammen informerer vi om skolearrangementet Skog og Vann på Skogmuseet i juni og om Skoglekene for 5. klasse som har sin finaledag på museet i forbindelse med Skog og Vann. Det er forbausende menge lærere som er interessert i å bruke skogen aktivt i undervisningen og vi informerer om mulighetene for å få bistand til å gjennomføre skoleskogdager lokalt.

Print Friendly, PDF & Email

Høy aktivitet på Skogtunet under Dyrsku’n

Skogtunet på Dyrsku´n har ikke bare blitt en veletablert møteplass for skognæringen, men en grønn lunge med aktiviteter for nærmere  90.000 store og små besøkende hvert år.

Skognæringen i Buskerud, Agder og Telemark, Skogselskapet, Fylkesmannen, Velg Skog, utdanningsinstitusjoner med flere sørget for underholdning, konkurranser, informasjon og smaksprøver.

Spikkeringen med plass til ti  spikkere samtidig var fylt opp nesten hele tiden. Kø-ventingen ble av mange brukt til å ta Skogens Brannvokter-quizen. Tilsammen ble det vervet flere hundre og kvalifiserte skogbrannvoktere under Dyrsku’n.

På Skogtunet ble publikum møtt av Norgesplanter med brett med skogplanter og informasjon om planting.  Nytt av året var et monter hvor publikum kunne lete etter  gransnutebiller. Videre ble det arrangert navnekonkurranse som ble vunnet av Oddbjørn Håstøl som foreslo at
det nye Skogselskapet for tidligere Telemark og Buskerud bør hete: «Skogselskapet Østafjells».

Som fast tradisjon ble det mange samtaler rundt bålpannen hvor det selvfølgelig ble servert bålkaffe.

I tillegg sto AT Skog for utdeling av smaksprøver av av “is fra flis”. Isen var for anledningen produsert av Leiv og Solrun Bjørge i Seljord der råvaren kommer fra egne telemarkskyr. Til smaksprøvene har Bjørge tilsatt vanilje produsert av norsk gran.

Som eneste produsent i verden, produserer Borregaard i Sarpsborg vanillin fra tømmer – et svært bærekraftig alternativ til den oljebaserte vaniljearomaen.

Skognæringens informasjonskampanje “Tenk Tre” var på plass og mange av samtalene dreide seg om grønn bærekraft og overgangen fra fossilt råstoff til fornybart.

Den store familiedagen på Dyrsku’n siste dag ble det servert grillet reinsdyr til publikum.  2 hele dyr ble partert og servert av selveste Vendela, Petter og villmarkskokken Jæger Hansen.

Print Friendly, PDF & Email

Markasamlingen 2019

Skogbehandlingen i de skogområdene som omgir hovedstaden er et flittig diskutert tema i mange sammenhenger. Særlig har frontene vært steile når diskusjonen har gått i avisene. I samarbeid med Oslo og Omland Friluftsråd har derfor Skogselskapet med mellomrom gjennom mange år arrangert det som blir kalt Markasamlingen der aktuelle temaer blir belyst fra flere sider og der hensikten er å tilnærme seg ulike problemstillinger fra flere synsvinkler og basert på fakta. 12. september i år var samlingen lagt til Losby Bruk i Lørenskog.

Les mer

Print Friendly, PDF & Email

Friluftslivets dag på Sognsvann

Etter regn kommer sol – og det stemte heldigvis også for friluftslivets dag den 1. september på Sognsvann. I fint høstvær hadde klima- og miljøminister Ola Elvestuen gleden av å åpne Friluftslivets dag på Sognsvann. Dagen er en del av friluftslivets uke, og en friluftslivsdag fullspekket med ulike aktiviteter. Stafettpinnen ble tatt videre av byrådsleder Raymond Johansen som kunne fortelle om Markas betydning for folket. Les mer

Print Friendly, PDF & Email

Verdens kuleste dag 2019

For syvende gang var det igjen duket for Verdens Kuleste Dag på Akershus Festning den 31. august! Og tradisjonen tro var været på vår side med sol og blå himmel.

Les mer

Print Friendly, PDF & Email

Skoleskogdager i Oslo

28. og 29. September var det nok en gang klart for skoleskogdager ved Sognsvann i Oslo faktisk for 21.gang! Over 1100 5.klassinger var påmeldt fra 49 klasser og 19 skoler. Dette er litt færre elever enn normalt, men dette kan varierer med blant annet årskullenes størrelse.


Vi holder fast ved våre tradisjonelle aktiviteter: alle elvene skal gjennom en løype i skogen der det orienteres om ulike ener tilknyttet skog og mark. Det er tynning av skog og tømmertransport, dyreliv i skogen, biologisk mangfold, bruk av tre ungskogpleie. Før og etter rundturen i skogen kunne elevene snekre plankehytte, bli Skogens Brannvokter, spikke, sage og balansere på tømmerstokker.

Vi takker grunneier Oslo kommune, Bymiljøetaten for samarbeidet. Øvrige bidragsytere er Skogselskapet i Buskerud, Østfold og Oslo og Akershus sammen med velvillige elever fra Natur videregående skole.

Print Friendly, PDF & Email