Skog & Tre webinar

Grunnet videreføringen av restriksjonene som følge av korona-viruset, ser vi oss dessverre nødt til å måtte avlyse årets Skog & Tre-konferanse. Dette er selvfølgelig veldig leit, men vi ser frem til å invitere dere til konferansen igjen til neste år.

Tilbyr webinar
Vi hadde planlagt et innholdsrikt program med en rekke spennende foredragsholdere. Vi ønsker derfor å tilby deler av dette programmet som et webinar, torsdag 28. mai kl. 10.00-12.00. Arrangementet er gratis, og vi håper at så mange som mulig av dere vil delta!
Mer informasjon om program, gjennomføring og påmelding kommer på arrangementet på Facebook og på nettsiden, så følg med videre!

Mer om programmet kommer på skogogtre.no
Temaet: «Klimakrise vs. naturkrise – hvordan løser vi begge?»

Tid: 28. mai kl. 10.00-12.00.

Pris: gratis.

Ler mer om foredragsholderne og meld deg på nå:
skogogtre.no

Facebook arrangement

Skog & Tre arrangeres av:
Det norske Skogselskap og Norges Skogeierforbund

Print Friendly, PDF & Email

Nettkurs i Skogplanting

Nå er nettkurset i skogplanting ute på Skogskolen se her>>>

Kursets hovedmålgruppe er nye plantører, men det vil også passe for skogeiere og andre som ønsker en oppdatering innen skogplanting.
 Kurset gir grunnleggende innføring i skogplanting og skal gjøre deltakeren i stand til å planlegge, gjennomføre og dokumentere planting i henhold til instruks, sertifiseringsordninger og HMS.

Gjennomføring skjer på PC, nettbrett eller mobiltelefon, og antatt tid er 2-3 timer. Til slutt er det en test som kvalifiserer for kursbevis hvis bestått.

Kurset er laget av Skogkurs

God plante sesong:)

Print Friendly, PDF & Email

Skoleskogdag med Kalnes videregående skole

Denne uken var VG1 FRISKT Naturbruk på skogdag i Rakkestad. Her fikk elevene være med å se på sluttavvirkning av gammel granskog sammen med skogsentreprenør Arve Holm Lilletorp og Skogselskapet.

Temaene var mange. Planlegging, gjennomføring, hensyn til friluftsliv og naturmangfold var sentrale emner som ble gjennomgått. I tillegg fikk elevene et godt innblikk i økonomien. Tømmerstokkene hadde forskjellige kjøpere og bruksområder, noen skulle bli til forskjellige materialer, noen skulle bli papir og noe skulle bli bioenergi.

Det ble snakket mye om jobbmuligheter i skogbruket. Skogen er en stor ressurs og betyr mye for mange. Tømmerverdien er viktig for skogeieren og for de som arbeider med hogst, foryngelse og skjøtsel. Likefullt er skogen viktig for alle mennesker som rekreasjonsarena og som produsent av frisk luft. Elevene fikk en god innføring i alle de forskjellige jobbene som finnes innenfor skog og utmark, slik som skogsarbeid, forvaltning, forskning osv.

Vi vil rette en stor takk til Arve Holm Lilletorp som tok seg tid til å stoppe maskinene i en travel hverdag og bruke tid på interessert ungdom.

#VelgSkog #VelgNaturbruk

Print Friendly, PDF & Email

Årsmøte i Skogselskapet i Østfold 22. mai

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

Årsmøte avholdes på Skansehytta, Lierveien 222 i Askim kl. 10.00, onsdag 22.mai 2019.

Fagprogrammet starter kl. 10.00 og det er bilvei helt fram. Kaffe og Wienerbrød serveres fra kl. 09.30

TEMA
• Skogen i Askim
• Barkbillesituasjonen i Østfold
• Rød furubarveps – store angrep i fjor, hva nå?

ØSTFOLDMESTERSKAPET I SKOGSTI – KL. 11.30
Vinneren får en opplevelsesrik flytur over Østfoldskoger med skogbrannvaktflyet!

ÅRSMØTE – KL. 12.00
Saksliste for årsmøte:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder
3. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen
4. Godkjenning av årsmeldingen
5. Godkjenning av regnskapet
6. Valg
7. Fastsettelse av medlemskontingenten
8. Utmerkelser
Servering

Print Friendly, PDF & Email

Årsmøte – Skogselskapet i Østfold, onsdag 6. juni

Årsmøte i Skogselskapet i Østfold arrangeres i år den 6. juni på Eidet lensemuseum i Sarpsborg

Les mer

Print Friendly, PDF & Email

Fagdag om gårdsvarme og bioenergi onsdag 11. april.

Skogselskapet arrangerer fagdag om gårdsvarme og bioenergi, onsdag 11. april i Halden.

Det blir foredrag om bioenergi, gårdsvarme, brukererfaringer, presentasjon av leverandører, informasjon om tilskuddsordninger og demonstrasjon av flisfyringsanlegg.

Påmeldingsfrist 6. april.

Meld på til: ostfold@skogselskapet.no eller Telefon: 419 04 617

Last ned program her

 

Print Friendly, PDF & Email

Skogselskapet i Østfold søker ny skog- og informasjonskonsulent.

Skogselskapet i Østfold skal ansette ny skog- og informasjonskonsulent.

Vi søker en utadvendt person med utdannelse innen skogbruk fra NMBU / høyskole. Erfaring fra informasjonsvirksomhet samt god formidlingsevne vil bli vektlagt.

Les mer

Print Friendly, PDF & Email