Hogge eget juletre, i andres skog?

Print Friendly, PDF & Email

Ny daglig leder i Vestfold

Print Friendly, PDF & Email

… og vi måler og vi måler…

Trøndergran

Gjennom oppdrag for Det norske Skogfrøverk har vi også i år gjennomført et solid stykke feltarbeid. Ca 8.000 trær er målt og vurdert i avkomforsøkene på Skjækermoen og Buneset i Verdal.  Sammen med tidligere målinger i andre felt, har vi nå forhåpentligvis et godt grunnlag for utvelgelse av framtidens trøndergran for lavereliggende strøk.  Neste år flyttes målingene til forsøk med avlsmateriale for høyere høydelag.

Juletre

Vi har også målt og vurdert 2.500 juletrær av vanlig gran i Stjørdal og Trondheim. Der skal det skje et utvalg for å sikre god og jevn kvalitet på framtidens juletre.  I tillegg har vi målt et par tusen graner i Melhus der en undersøker effekten av klima på vekstrytme.

Print Friendly, PDF & Email

Rekrutteringsskogdager som tradisjon?

Print Friendly, PDF & Email

Julegavetips fra Skogselskapet

Print Friendly, PDF & Email

Skogselskapets initiativ til plantedugnad

Print Friendly, PDF & Email

Skogens Vokter

Print Friendly, PDF & Email