Oppføringer av

Fra hjemmeskole til skogplanting

Siste uken i april var det mulig for elever på yrkesfag å slippe ut fra hjemmeskolen. Elever på Vg2 ved Natur videregående kunne dermed dra til skogs sammen Skogselskapet for å plante skog. Isolde, Marius, Thea Lousie og Nadia holder et godt tempo ut over hogstflaten, selv om det bare er andre dagen deres med […]

Årsmøtet i Oslo og Akershus utsettes

Av hensyn til korona-situasjonen har styret vedtatt å utsette årsmøtet til høsten. Møtet var opprinnelig lagt til 8. juni. Det vil bli avholdt så snart omstendighetene tillater. Dette er i tråd med våre vedtekter: Årsmøte skal holdes hvert år til tid og sted som styret bestemmer. Bekjentgjørelse skjer på betryggende måte og med minst to […]

Sommerjobb i Nes-skogen

Ungskogen trenger pleie, skogbruket trenger rekruttering og ungdom trenger sommerjobb. Dette gjør Skogselskapet noe med! I sommer har vi ansatt seks ungdommer til å utføre ungskogpleie med ryddesag. Siste uken i juni startet det hele med kurs i teori og praksis over to dager – før ungdommene ble sendt ut på oppdrag med speller nytt […]

Vellykket skogdag og årsmøte i Ås

4. juni arrangerte Skogselskapet i Oslo og Akershus skogdag og foredrag i forbindelse med årsmøtet i Ås. Med over 40 deltagere var det tydelig at temaene fenget, og det dukket opp både nye og gamle medlemmer, skogeiere, skogbruksledere, kommuneansatte, professorer med flere. Arrangementet startet ute på et hogstfelt, godt egnet til temaene rødhyll og foryngelse. […]

Årsmøte med fagprogram 4. juni – Oslo og Akershus

Invitasjon til alle våre medlemmer – og andre interesserte! Kl 14:00 Skogdag og fagprogram ute Oppmøte og parkering ved Stenerudveien 2, 1430 Ås (Monsrud) • Rødhyll – utfordringer og tiltak – Inger Sundheim Fløistad, forsker NIBIO • Foryngelsen i Follo – Morten Lysø, skogbrukssjef Follo • Foryngelseskontroll og suppleringsplanting i Oslo og Viken – status […]