Oppføringer av

Hjemmeskoleskogdager i Koronatiden

Fylkesskogselskapene omkring i landet tilbød ulike tilbud i den spesielle tiden vi hadde i vår. Da vi på grunn av stengte skoler og senere restriksjoner, ikke kunne gjennomføre de mangeplanlagte skoleskogdagene fikk barneskolene i Agder tilbud om å bruke ett skreddersydd opplegg fra oss. Skogens mattetime, Skogens samfunnsfagstime, Skogens gymtime, Skogens kunst og håndverkstime, Skogens […]

VELG NATURBRUK

Søknadsfristen 1.mars til videregående skole nærmer seg. Skal du begynne på videregående, eller kjenner noen som skal begynne, vil vi oppfordre alle til å vurder Naturbruk. Vi har nå fem flotte naturbruksskoler i Agder, Søgne VGS., KVS – Lyngdal, Flekkefjord VGS, Tvedestrand VGS. Avd. Holt og KVS – Bygland. Linjetilbudet på disse skolene er noe […]

Protokoll årsmøte 2019 Skogselskapet i Agder. Froland 25.05.2019

Referat 71 møtte. Av disse var 70 stemmeberettiget. Ordfører i Froland Ove Gundersen kommune åpnet årsmøtet med hilsen, og ønsket delegatene velkommen til årsmøtet. Han vektla Froland kommune sin posisjon som skogkommune og mange arbeidsplassene knyttet til næringen.   Sak 1:                 Godkjenning av innkalling og saksliste.                             Vedtak: Godkjent uten anmerkninger Sak 2:                […]

Årsmøte 25.05.2019

Skogselskapet i Agder holdt sitt årsmøte i på Mykland i Froland 25.05. hele 70 delegater møtte og det ble en flott dag. Vi vil i år publisere en artikkel/referat sett fra en av delegatenes perspektiv og briller. Artikkelen er skrevet av en av medlem i skogselskapet og leder Grimstad skogeierlag Jan Ellingsen.   Det ble […]

Med jul i tankene hele året

13. Januar (20. dag jul) markerer vel definitivt at jula er over, selv for de mest standhaftige. Vi har tatt en prat med en som har jul i tankene nesten hele året. Hva har ett juletre fra Agder og Tom Cruise/Mission Impossible med hverandre å gjøre? Svar: De har begge vært på Prekestolen! Lite ante […]

Sparebanken Sør støtter Skogselskapet i Agder med gave til arbeid blant barn og unge

Sparebanken Sør (www.sor.no) har gjennom flere år vært Skogselskapet i Agders bank. For 2018 fikk etter søknad midler til allmennyttige formål tilsagn på en gave pålydende kr 10 000,- til opplæring og aktivitet om skogen for barn og unge! Skogselskapet i Agder benytter gaven til gjennomføring av skoleskogdager og innkjøp av enkelt materiell! Vi takker […]