Oppføringer av

Skog & Tre webinar

Grunnet videreføringen av restriksjonene som følge av korona-viruset, ser vi oss dessverre nødt til å måtte avlyse årets Skog & Tre-konferanse. Dette er selvfølgelig veldig leit, men vi ser frem til å invitere dere til konferansen igjen til neste år. Tilbyr webinar Vi hadde planlagt et innholdsrikt program med en rekke spennende foredragsholdere. Vi ønsker […]

Ledig stilling Vestfold

Skogselskapet i Vestfold er en ideell medlemsorganisasjon som samler alle med interesse for skog, skogbruk og friluftsliv. Vi har ca. 300 medlemmer og alle medlemmer er direkte medlemmer i Det norske Skogselskap. Vår viktigste oppgave er å spre informasjon om skogens betydning som fornybar og framtidsrettet ressurs. Grunnskoleelever og lærere er vår viktigste målgruppe i […]

Stadsråd til Biri Planteskole

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad på besøk i planteskolen på Biri.Arne Smedstuen i Skogplanter og Ola Gram Dæhlen i Skogselskapet viste ministeren rundt. I forbindelse med plantetilskuddet som er kommet på kr 1,30 har i dag ministeren vært ute i skogen og orientert seg om situasjonen i skogbruket. Først plantet hun statsråds skogen utenfor Gjøvik. […]

Nettkurs i Skogplanting

Nå er nettkurset i skogplanting ute på Skogskolen se her>>> Kursets hovedmålgruppe er nye plantører, men det vil også passe for skogeiere og andre som ønsker en oppdatering innen skogplanting.
 Kurset gir grunnleggende innføring i skogplanting og skal gjøre deltakeren i stand til å planlegge, gjennomføre og dokumentere planting i henhold til instruks, sertifiseringsordninger og […]

Påskekonkurranse – resultat

Takk til alle som deltok på vår TreOmTre påskekonkurranse. Vi har fått inn mange fine bilder. De 10 heldige vinnerne får til sendt en spikkekniv fra oss i Skogselskapet. Konkurransen gikk ut på å ta ett bilde, og skrive noen gode grunner til hvorfor skogen er viktig for deg. Her er noen av bidragene som […]

Skogselskapets initiativ til nasjonal plantedugnad

Det ligger om lag 30 millioner skogplanter på kjølelager hos planteskoler rundt i Norge og dette er ferskvare som må plantes ut før St.Hans.  Skogselskapet registrerte tidlig i utviklingen av koronaviruset at ulike begrensninger og restriksjoner på bla. grensepasseringer ville medføre en stor utfordring på tilgangen til sesongarbeidere for skogplanting.  Hvorfor er dette så viktig? […]