Årsmøte Oslo og Akershus 9. september

Onsdag 9.9 blir det årsmøte med fagprogram på Rotnes Bruk i Nittedal

Arrangementet starter kl 15:00

Planlagte tema:
Gårdsvarme og bioenergi
Rekruttering
Planteskole

Middag kl 17:30

Årsmøte kl 18:30

Årsmøtesaker:
1. Åpning ved styreleder
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder
4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
5. Behandle og godkjenne styrets årsberetning og årsregnskapet 6. Valg
7. Fastsette medlemskontingent for 2021
8. Behandle innkomne saker

Frist for å melde inn saker til årsmøtet er 2. september.

Her finner du årsmelding for 2019.

Påmelding til Snorre Synnestvedt på e-post snorre@skogselskapet.no eller SMS til 971 73 107

Av hensyn til servering ber vi om påmelding innen 2. september

Print Friendly, PDF & Email