Årsmøte 2020,Skogselskapet i Agder

Årsmøte finner sted:

 

Lørdag 22. august på Søgne videregående skole (Søgne gamle prestegård) i nye Kristiansand kommune.

Etter ordinært årsmøte blir det mat, foredrag og befaring

Kl. 09.00 – 10.00 Kafferøe og registrering

Kl. 10.00              Årsmøte

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 2. Valg av møteleder, tellekorps og to til å underskrive protokollen.
 3. Skogselskapets årsmelding for 2019.
 4. Skogselskapets regnskap for 2019.
 5. Valg
 6. Fastsetting av godtgjørelse til styret
 7. Fastsetting av kontingenter for 2020.
 8. Orienteringssaker Epledal og Reiersøl
 9. Orienterer om Skogselskapets arbeid, og arbeidet fremover.
 10. Utdeling av Skogselskapets diplom.

Kl. 12:30          Mat.

Kl.13.30    –     Lauvtreprosjektet- Presentasjon av nyetablert lauvtresagbruk og tørke, Vintereik AS v/Jan Petter Gysland

 

 • Omvisning på Søgne videregående skole

Påmelding:

Vi ber om påmelding innen 15. august

Påmelding sendes til agder@skogselskapet.no, eller ring Christian Espegren på telefon 94162221

Skogeierlag: Påse at deres valgte utsendinger blir gjort oppmerksom på dette så de kan melde seg på og sette av datoen!

Ta gjerne med noe kontanter om du vil være med på vårt uhøytidelige lotteri.

Vel møtt!

 

 

Print Friendly, PDF & Email