Årsmelding 2019

Print Friendly, PDF & Email

Skogselskapet i Rogaland søker daglig leder

Skogselskapet i Rogaland er en ideell medlemsorganisasjon med formål å fremme forståelsen av skogens mangesidige betydning, og arbeide for et godt skogbruk. Selskapets visjon er at alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet. Skogselskapet i Rogaland ble stiftet i 1899, og er i dag ett av 16 fylkeslag under Det Norske Skogselskap.


For å trives som daglig leder i Skogselskapet må du være allsidig og engasjert, og ha et hjerte for skog og naturformidling. Som eneste ansatte må du i tillegg være strukturert og selvgående, og kunne samarbeide godt med styret og organisasjonens samarbeidspartnere.

Vi tilbyr en spennende fast 100% stilling, som inkluderer følgende arbeidsområder/oppgaver:

 • Ansvar for organisasjonens daglige drift og ledelse
 • Økonomisk styring og oppfølging
 • Aktiviteter og formidling rettet mot barn og unge
 • Arrangering av møter og fagsamlinger
 • Medlems- og organisasjonsarbeid
 • Styrearbeid
 • Kommunikasjonsarbeid
 • Oppfølging av eiendomsdrift og avtaleverk
 • Initiativ og prosjektansvar i ulike typer prosjektarbeid

Prosjektarbeid kan i noen grad tilpasses daglig leders kompetanse og interesseområder. Stillingen innebærer også daglig ledelse av aksjeselskapet AS Skog, og oppfølging av dennes drift og eiendommer. I tillegg innehar stillingen i dag sekretariatet i Rogaland Skognæringsforum.

Ønskede egenskaper:

 • Erfaring fra organisasjonsarbeid eller administrativt arbeid
 • Erfaring eller sterk interesse for naturformidling
 • Gode samarbeidsevner og gjerne erfaring med frivillighet
 • Selvgående og strukturert i oppfølging av oppgaver
 • Ansvarsbevisst og med sterk ordenssans
 • Gjennomføringskraft og initiativ
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • IT-forståelse og trygghet i bruk av ulik programvare
 • Skogfaglig bakgrunn vil være en fordel, men er ikke et krav
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Høy grad av medbestemmelse og mulighet for å forme egen arbeidshverdag
 • Utendørsaktivitet og givende møter med barn og unge
 • Fleksibel arbeidstid
 • Kontor sentralt i Stavanger
 • Lønn og betingelser etter avtale

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Søknad og CV sendes til rogaland@skogselskapet.no

Ved spørsmål, ta kontakt med daglig leder Bodil Bay Schultz (e-post eller 95758905) eller styreleder Hans-Petter Tønnessen (97655494)

Print Friendly, PDF & Email

Sommerjobben gav jobb videre

Print Friendly, PDF & Email

Årsmøte Skogselskapet i Østfold 22. september 2020

På grunn av den ekstraordinære situasjonen med Covid-19, har styret i Skogselskapet i Østfold vedtatt å gjennomføre årsmøtet digitalt.

Tid: 22.september kl. 10:00

Trykk på lenken under for å delta på årsmøtet.

 

Bli med i Microsoft Teams-møte

 

Torsdag 17. september kl. 12:00 kan de som ønsker det, delta på et testmøte.

Trykk på lenken under for å delta på testmøtet.

 

Bli med i Microsoft Teams-møte

 

Print Friendly, PDF & Email

18000 skogplanter i jorda

I forkant av vårens planting var mange urolige for tilgangen på arbeidskraft. Med noen korona- tilpasninger og noe ekstra midler ble likevel sesongen reddet.

Skogselskapet i Trøndelag plantet over 18.000 planter på eiendommene i Melhus, Verdal og Overhalla. Til å utføre jobben ble totalt fem jenter i alderen 16-22 år engasjert. Hele veien var det med en arbeidsleder som sto for opplæring og oppfølging. Selv med litt hensyn til skole, eksamen etc., kom alle plantene i skogsjorda i god tid før St. Hans. Jentene er unge, spreke og hadde stor arbeidsvilje. Likevel fikk alle føle på at planting av skog kan være krevende, særlig de siste par dagene når sommervarmen ble intens.

Vi er meget tilfreds med utført jobb – takk for hjelpa!

Print Friendly, PDF & Email

Granstiklinger

Første uka av august tromma Skogselskapet sammen et team for å sette granstiklinger for Skogfrøverket. 13634 stiklinger ble klippet i stiklingshekken og satt i pottebrett. Arbeidet krever både nøyaktighet og tålmodighet, og skal utføres på rett tid på sommeren. Stiklingene er et ledd i avlsarbeidet på foredlingssenteret på Kvatningen, og plantene skal senere settes ut i forsøk for å undersøke avlsverdier.

Print Friendly, PDF & Email

Skogselskapet i Buskerud og Telemark inviterer til Årsmøte

Innkalling til årsmøte

Skogselskapet i Buskerud og Telemark

Program 

 

 

Dato: 17.09.2020

Sted: Planteskolen på Gvarv – Håtveitvegen 15, 3810 Gvarv

Klokkeslett: 16.00-20.00

 

 • 16.00 Registrering og kaffe
 • 16.10 Velkommen ved styreleder, Anders Hals
 • (16.20 -17.00 Årsmøte for Telemarks Skogselskap –kun for medlemmer fra tidligere Telemark Skogselskap)
 • 16.20 Omvisning på Planteskolen, Norgesplanter AS avd Gvarv
 • 16.50 Bespisning
 • 17.30 Årsmøte

—————————————————————————————————————————————

Årsmøte

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 4. Godkjenning av styrets beretning
 5. Godkjenning av regnskap med revisors beretning
 6. Valg av valgkomite
 7. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer
 8. Valg av revisor og fastsettelse av godtgjørelse
 9. Valg av styre
 10. Avslutning av årsmøtet

——————————————————————————————————————————————

 • 18.30 Kaffepause
 • 18.45 Daglig drift – Skogselskapet i Buskerud og Telemark, ved daglig leder Lars Kihle
 • 19.10 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, ved Knut Ivar Løken.
 • 19.30 Øvrige eventuelle orienteringssaker
 • 19.50 Avslutning av programmet ved styreleder.

 

På bakgrunn av bevertning ber vi om påmelding innen 14. september. I tillegg må vi på bakgrunn av Covid-19 situasjonen sette begrensing på 25 medlemmer. Det skjer med «førstemann til mølla»- prinsippet.

Påmelding skjer på e-post til: vegar@skogselskapet.no eller telefon/SMS til 90138349

 

   Vi gleder oss til å se deg,

                                                           med vennlig hilsen administrasjonen og styret.

 

Årsmeldingen kan du se ser: 

 

Årsmelding 2019

 

 

Viktig informasjon til medlemmer av  tidligere Telemark Skogselskap: 

 

 

Årsmledingen til Telemark Skogselskap for 2019 kan du lese her:  Årsmelding og regnskap 2019_Telemark Skogselskap

Print Friendly, PDF & Email

Årsmøte i Rogaland 2020

Velkommen til årsmøte i Skogselskapet i Rogaland, onsdag 23. september kl. 18:00. Møtet avvikles i år på nett, via Microsoft Teams. Deltakelse krever påmelding innen mandag 21. september, ta kontakt med administrasjonen på e-post rogaland@skogselskapet.no for påmelding eller dersom du har spørsmål til dette. For årsmelding og regnskap vises det til Årsrapport 2019

Innkalling og saksdokumenter lastes ned her:

Innkalling årsmøte 2020

Lenke til nettmøte

Print Friendly, PDF & Email

Årsrapport for Skogselskapet i Rogaland 2019

Print Friendly, PDF & Email