Alle priser er inklusiv MVA. Fraktkostnader kommer i tillegg.


Les våre salgssbetingelser »

Posten Norge

Last ned angreskjema »

Tips: Klikk på varenavnet for å få mer informasjon om varen. Husk å oppgi antall og eventuelt størrelse i handlevognen når bestilling fullføres.

Bøker og brosjyrer

Boken om fotosyntesen

Artikkelnr.: 2612

Informasjon:

Sammen med en rekke andre autoritative forfattere, peker Lorentz B. Nilssen i flere artikler og foredrag på fotosyntesens enorme betydning for klimaet på jorden. Denne boken belyser temaet fotosyntesen på en enkel og lettfattelig måte, og rydder bort en del feilaktige og fragmentariske oppfatninger.

Kr

200,-

Nøkkelen 2013

Artikkelnr.: 99222

Informasjon:

Nøkkelen 2013 er en oversikt over alle aktører i skogbruksnæringen og den inneholder over 1200 bedrifter/institusjoner og 1400 navn. Boken trykkes en gang per år og den oppdateres 4 ganger per år i elektronisk format.  Boken leveres samlet som en versjon i papirformat og løpende oppdateringer elektronisk per mail.

Kr

250,-

Fra Sorte Til Grønne Karboner

Artikkelnr.: 10023

Informasjon:

 

Den første boken på norsk om bioøkonomi er redigert av Kristelig Folkepartis stortingsrepresentant for Østfold, Line Henriette Hjemdal sammen med  Skogselskapets styreleder Johan C. Løken.

 

Øvrige forfattere er:
Hans Fredrik Hoen, Per Richard Johansen, Eli Moen, Anne-Grete Holmsgaard/Julie Søgaard,Kjell Andersson, Per Olaf Lundteigen, Siv Henriette Jakobsen, Inger-Lise  Skartlien og Ellen Solbrække.

Kr

350,-

Nøkkelen

Artikkelnr.: 991233

Informasjon:

Nøkkelen til skogbruket og skogindustrien er en oversikt over alle aktører i skogbruksnæringen som oppdateres årlig. Den innholder 1200 bedrifter/institusjoner og 1400 navn. Det er gratis og frivillig å stå oppført i Nøkkelen, og vi arbeider kontinuerlig med å gjøre den mest mulig komplett (man kan også reservere seg). Nøkkelen trykkes og distribueres til hele næringen.

Kr

250,-

Skoghåndboka 2015

Artikkelnr.: 10025

Informasjon:

HVORFOR SKOGHÅNDBOKEN

Skoghåndboken ble sist utgitt i begynnelsen av 2000 tallet. NORSKOG og Skogselskapet opplever at det er behov for en oppdatert versjon av denne boken både fra aktivt utøvende skogbrukere, skogfunksjonærer og studenter. Det har kommet svært mye nytt stoff i løpet av de rundt 15 årene som har gått siden boken sist ble utgitt. Samtidig er både informasjonen og informasjonsbehovet endret. 

 

Skogbruket er i stadig endring og både for den profesjonelle delen av næringen og for de mer perifere interessentene har i mindre grad enn tidligere rendyrket fokus på skogproduksjon, skogforvaltning, driftsplanlegging osv. Nye fagområder som kraftproduksjon, jakt, fiske, sertifiseringsregler, miljøfokus har blitt en del av fagfeltet. Sett under ett er forvaltning av skog et mer sammensatt fagfelt enn det var for 15 år siden. Når en håndbok skal utformes for å dekke dagens eiendomsforvaltning må den derfor fange opp spekteret.

 

HVA ER SKOGHÅNDBOKEN

I Skoghåndboken er eksisterende kunnskap samlet i et relevant og håndgripelig verktøy for å vurdere egenskaper ved ulike ressurser, som et viktig ledd for å bidra til verdiskapingen i næringen i form av kvalitet på sluttproduktene fra næringen. Lett forståelig og enkelt tilgjengelig fagkunnskap kan bidra til riktige beslutninger på operativt plan og dermed øke kvaliteten på arbeidet som utøves til daglig, samt troverdigheten til skogbruket som næring.  

 

SKOGHÅNDBOKEN utgis som trykt bok og i elektronisk form for pc/mac, iPad/iPhone, Android etc.

Kr

325,-