Sogn og Fjordane Skogselskap

Sogn og Fjordane Skogselskap er eitt av 19 regionale skogselskap tilslutta Det norske Skogselskap. Skogselskapet er ein ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å skape forståing for alle verdiane knytte til skogen: Verdiskapar, viktig klimafaktor, tradisjonsberar og kjelde til livskvalitet.

 

Sogn og Fjordane Skogselskap har tilhald på Brandsøy i Flora kommune, der skogselskapet gjennom mange år dreiv planteproduksjon og forsynte skogbruket i fylket med skogplanter. Skogselskapet sin bynære eigedom er på vel 800 dekar. I dag er det golfbane, hestesportenter og andre utleigeaktivitetar på eigedomen.

 

Viktige oppgåver for skogselskapa er informasjon og opplæring. Fleire av fylkesskogselskapa driv stadig med planteproduksjon. Skogselskapet står også bak viktige etableringar som Det norske Skogfrøverk og Skogbrukets Kursinstitutt og gir ut tidsskriftet Norsk Skogbruk - eit frittståande, uavhengig organ for skogbruksnæringa.

Kalender

Dato: 25.08.2017 - 27.08.2017

Hendelse: Agrisjå

Sted: Frigården i Stjørdal

Dato: 30.08.2017 - 31.08.2017

Hendelse: Skoleskogdag Sognsvann

Sted: Sgnsvann Oslo

Dato: 31.08.2017

Hendelse: Årsmøte og kveldsseminar

Sted: Skogens hus, Pedersgata 32 C i Stavanger

Dato: 02.09.2017

Hendelse: Utferd: Nær og ny næringsutvikling

Sted: Stavanger

Dato: 03.09.2017

Hendelse: Friluftslivets dag - åpning Friluftslivets uke

Sted:

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet