Skogselskapet i Oppland

Skogselskapet i Oppland er 116 år, med en historie som i korte trekk kan karakteriseres som ideskaper, initiativtaker og igangsetter. Mange arbeidsoppgaver er senere overlatt til andre for videreføring. Skogbrukets langsiktige perspektiv har alltid vært en grunnpilar og ”ledestjerne” i vårt arbeid.

 

 

Dagens arbeidsoppgaver bærer også preg av dette:

- Planteskolen er bærebjelken som også gir muligheter til å løse mange av våre viktige oppgaver fremover.

- Informasjonsarbeidet ovenfor allmenheten har hovedfokus mot ”Skog og Klima”, skogens betydning for samfunnet i videste forstand, og retter seg spesielt mot barn og ungdom.

- FoU- arbeidet inne Frø- og planteforsyningen har både nasjonal status og er kjent ut over landets grenser.

- Prosjektarbeid som utviklingsarbeid i Etiopia, arbeidskraftrekruttering, vegplanlegging, ”Kulturvernplan for Vassfaret” og etablering av skogstier for skoler og allmennhet understreker den langsiktige profilen i vårt arbeid.

Fremover vil det bare bli viktigere å arbeide for langsiktige ideer.  Vi må arbeide oss vekk ifra det ”hydrokarbonbaserte” Norge i dag og fremover mot et ”karbohydratbasert” samfunn!  

Kalender

Dato: 28.10.2017

Hendelse: Skogdag - Fra pøbelgran til lottogevinst

Sted: Ryfylke

Dato: 02.11.2017 - 03.11.2017

Hendelse: Skogforum Honne

Sted: Honne, Biri

Dato: 03.11.2017 - 04.11.2017

Hendelse: Østlandske lærerstevne

Sted:

Dato: 02.12.2017 - 03.12.2017

Hendelse: Julemarked Norsk Folkemuseum

Sted: Norsk Folkemuseum

Dato: 09.12.2017

Hendelse: Julemarked Norsk Folkemuseum

Sted: Norsk Folkemuseum

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet