Skogselskapet i Vestfold

Skogselskapet i Vestfold er en ideell medlemsorganisasjon med ca. 400 medlemmer. Vi driver et aktivt informasjonsarbeid for å synliggjøre skogens mangfold og kvaliteter. Vårt mål er å bidra til at befolkningen generelt får ta del i de goder skogen har å gi bl.a gjennom økt livskvalitet, helse og rekreasjon. Samtidig ønsker vi å fokusere på skogens næringsmessige betydning som grunnlag for sysselsetting og verdiskaping i samfunnet.

 

Vi prioriterer innsats mot disse målgruppene:

  • Egne medlemmer og samarbeidspartnere
  • Skoleverket
  • Almennhet
  • Besluttningstakere

 

Se brosjyren fra Skogselskapet i Vestold

 

Daglig leder:

Tor Anton Andersen

Tlf: 917 06 934

E-post: tor.anton@skogselskapet.no

 

 

Hvor er skogselskapet i Vestfold lokalisert:

Besøksadresse:

Snarrønningveien 25

3140 Nøtterøy

Postadresse:

Pb. 2264

3103 Tønsberg

 

Kalender

Dato: 08.06.2017

Hendelse: Årsmøte i Skogselskapet i Østfold

Sted: Bastøy frøplantasje

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet