Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem »

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet

Kontakt eller besøk oss

Finn informasjonKart

Nyheter

Nytt fra Skogselskapet

Elgbeite på gran

En undersøkelse av beiteskader på gran i Stange og Våler kommuner viser at over 20 prosent av toppskuddene på gran var beitet.

Les mer »

Skogselskapet i Trøndelag har hatt et aktivt halvår med barn og ungdom

Gjennom 25 arrangement har vi møtt 1800 barn og unge i skogen eller på skolen. Vi har i tillegg deltatt på 3 større arrangement med til sammen over 10.000 deltakere. Hovedtyngden av de vi nå møter er ungdom.

Les mer »

Fagdag og Årsmøte Skogselskapet i Oppland

Med naturvitenskap og industri i sentrum.

Les mer »

Skogselskapets diplom tildelt Ola Eidsli i Skaun

Skogselskapets Diplom ble i går tildelt Ola Eidsli i Skaun. Han har gjennom en 50 årsperiode bygd opp en skogressurs for gårdens og samfunnets beste. Slike eiendommer viser det store potensialet som ligger i utvikling av en skogressurs.  Til dette trengs det pågangsmot, tålmodighet og tro på fremtiden.

Les mer »

Ungdom i Buskerud - Følg med, følg meg....

Skogselskapet i Buskerud og "Velg Naturbruk" vil invitere med seg 6 jakt og friluftsglade ungdommer til landsleiren til NJFF i Elverum.

Les mer »